บริษัท ฟาสต์ มูฟวิ่ง จำกัด

เรื่องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เอกสาร
และสิ่งของต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัย และสำนักงาน เป็นปัญหาของท่านใช่หรือไม่  ?

ทางเรามีบริการขนย้ายหลากหลายแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าทุกท่าน

บริการขนย้ายบ้าน

เราทราบถึงความตัองการของท่าน เมื่อต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ 
อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ภายในบ้านต่างๆ 
โดยทางเราจะให้บริการยืมกล่องเพื่อบรรจุ จัดเก็บสิ่งของต่างๆ ของท่าน 
ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องครัว และของโชว์ต่างๆ และจัดวางเข้าที่ตามที่ท่านกำหนดไว้

บริการขนย้ายสำนักงาน

บริษัท ฟาสต์ มูฟวิ่ง พร้อมให้บริการกับทางบริษัทต่างๆ 
ที่มีความต้องการขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ในสำนักงาน โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งกล่องเพื่อให้ใส่เอกสารชั่วคราว เพื่อให้ท่านได้จัดเก็บเอกสารได้เป็นสัดส่วน เพื่อสะดวกต่อการขนย้าย

บริการนำเข้า และส่งออกต่างประเทศ

การบริการขนย้ายที่พักอาศัย ไม่ได้จำกัดเฉพาะภายใบประเทศเท่านั้น 
เราจึงขอเสนอบริการขนย้ายสิ่งของของบ้านพักอาศัย
จากประเทศไทยไปต่างประเทศ

LOCATION
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.