NEWS & EVENT
หน้าหลัก > ข่าวและประกาศ > ตัวอย่างข่าวสาร #3
ตัวอย่างข่าวสาร #3
ตัวอย่างข่าวสาร #3
22 Dec, 2021 / By fastmovingthailand
Images/Blog/SpbVnN9b-blog-3.jpg

เรายินดีเสนอบริการขนย้ายที่พักอาศัยแบบครบวงจร โดยเริ่มตั่งแต่ การจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะใช้ในการป้องกันสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆ ของท่าน อาทิ เช่น กระดาษลูกฟูก พลาสติกฟองอากาศ ฟิล์มยืด เป็นต้น เพราะเราคำนึงถึงความสำคัญในทรัพย์สินของท่านเปรียบเสมือนของเรา ดังนั้นเราจึงป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งของและเครื่องใช้ต่างๆของท่านเป็นอย่างดี รวมทั้งการจัดหาพนักงานที่มีความชำนาญและประสบการณ์ในการขนย้ายบ้านโดยตรงเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกท่าน 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมพาหนะในการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการบริการ โดยทางบริษัทฯ จะจัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้าทุกท่าน จากนั้นจะทำการจัดส่งและจัดวางสิ่งของต่างๆ ณ จุดที่ลูกค้าทุกท่านต้องการ ซึ่งทางบริษัทฯ จะจัดส่งพนักงานเพื่อเข้าไปประเมินราคาฟรี!
 

Like
บทความล่าสุด
บทความรายเดือน
© 2006-2022
Vevo Systems Co., Ltd.